Terminy udzielania Sakramentu Chrztu Świętego w roku 2018

Terminy udzielania  Sakramentu Chrztu Świętego

          
w parafii bł. Michała Kozala BM w Wągrowcu

   w roku 2018

 

*  styczeń  -    14   i   27

 

*  luty     -      11   i   24

 

*  marzec  -    11   i   24

 

*  kwiecień -    8   i   21

 

*  maj    -      13   i   26

 

*  czerwiec  - 10   i   23

 

*  lipiec    -      8   i   21

 

* sierpień    -   12  i 25

 

* wrzesień   -   9   i   22

 

* październik  -  14   i   27

 

* listopad -      11   i   24

 

* grudzień  -    9   i   22

 

Uwaga !!!

  1. Do zgłoszenia Chrztu w Biurze Parafialnym potrzebny jest dokument urodzenia dziecka wydany przez Urząd Stanu Cywilnego.
  2. Zgłoszenia dokonują rodzice (przynajmniej jeden z rodziców).
  3. Rodzice dziecka oraz Rodzice chrzestni zobowiązani są do uczestniczenia w katechezie przed udzieleniem Sakramentu Chrztu Świętego w jedną z pierwszych sobót miesiąca po wieczornej Mszy o godz. 18.30
  4. Rodzice chrzestni z poza parafii chrztu okazują Zaświadczenie z parafii zamieszkania.

Formacja

  

                       P R O G R A M

         STAŁEJ FORMACJI PARAFIALNEJ

                   w Parafii p.w. Bł. Michała Kozala BM w Wągrowcu

 

* Przygotowanie do sakramentu Chrztu św. dla Rodziców i Chrzestnych

Pierwsza sobota miesiąca po Mszy o g. 18.30

 

* Przygotowanie do sakramentów Pokuty i Eucharystii – klasa III

- środa g. 16.30

 

*Przygotowanie do Bierzmowania

- klasa VII - pierwszy piątek miesiąca  g. 19.00

- klasa II gimnazjum - według ogłoszeń środa miesiąca g. 19.00

- klasa III gimnazjum- według ogłoszeń środa miesiąca g. 19.00

 

 

* Przygotowanie do małżeństwa

po 18 roku życia kursy przedmałżeńskie w jednej z parafii

- program wywieszony jest w gablotach lub informacja w Biurze Parafialnym

(dokończenie katechezy i zaświadczenie)

- Narzeczeni po zgłoszeniu zamiaru zawarcia małżeństwa najmniej pół roku przed datą ślubu uczestniczą w przygotowaniu w ramach tzw. Kursu Przedmałżeńskiego w wyznaczonej Parafii Wągrowca !!!

Biuro parafialne

wtorek 16:00 - 17:00
środa 09:30 - 11:00
czwartek 16:00 - 17:00

W nagłych przypadkach o każdej godzinie.

Caritas, tel. 67 2685805 lub 500 801 917

Kontakt

Proboszcz:
ks. kan. Witold Chmielewski
zam. ul. Rzeczna 4A
tel. +48 67 26 85 805

Wikariusz:
ks. Mateusz Stróżewski
zam. ul. Rzeczna 4A

Opoka